بستر سازی شبکه

یکی از اصلی ترین ایتم ها در بحث بستر سازی شبکه موضوع ترانکینگ میباشد. ترانکینگ یکی از بهترین گزینه ها جهت پیاده سازی شبکه های ساختار یافته است.

نصب سریع، آسان، زیبایی، هزینه پایین، جابجایی و اضافه نمودن راحت کاربر و سگمنت، از مهمترین ویژگی های این روش در بستر سازی شبکه است.

بخش فنی و مهندسی شرکت همسو ارتباط صدرا با مشاوره حرفه ای و اجرای اصولی، سعی در ارائه خدمات خود به بهترین نحو برای مشتریان خود میباشد.