مشاوره تخصصی در حوز IT با بیش از 15سال تجربه

شرکت همسو ارتباط صدرا

پس از سالها فعالیت و همکاری با شرکت ها، سازمان ها و با اتکا به توان علمی و کسب تجارب فنی تخصصی و مدیریتی در پروژه های مختلف، ایجاد یک تیم تخصصی به منظور جهت دادن به مجموعه فعالیت های انجام شده اعضا و همکاران و ورود جدی تر به عرصه پروژه های کشور ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل شرکت همسو ارتباط صدرا با هدف فعالیت در پروژه های تخصصی ثبت گردید.

محصولات ما

نگاهی به چند نمونه محصولات ما

روتر و سوئیچ

 

 

 

 

 

 

فیبر نوری

 

 

 

 

 

 

 سرورHP

 

 

 

 

 

کابل و ترانک

 

 

 

 

 

 

پروژه های ما

نگاهی به چند نمونه پروژه های ما

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide