درباره ما

آشنایی با شرکت

پس  از سالها فعالیت و همکاری با شرکت ها، سازمان ها و با اتکا به توان علمی و کسب تجارب فنی تخصصی و مدیریتی در پروژه های مختلف، ایجاد یک تیم تخصصی به منظور جهت دادن به مجموعه فعالیت های انجام شده اعضا و همکاران و ورود جدی تر به عرصه پروژه های کشور ضروری به نظر می رسید. به همین دلیل شرکت همسو ارتباط صدرا با هدف فعالیت در پروژه های تخصصی ثبت گردید.

زمینه فعالیت

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی شبکه های صنعتی مبتنی بر فیبر نوری

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی و Data Center مطابق با استاندارد

طراحی، تامین یا ساخت، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل و مانیتورینگ هوشمند صنعتی (اتوماسیون صنعتی)

طراحی، تامین یا ساخت، نصب و راه اندازی شبکه های اترنت
طراحی، تامین و ساخت شبکه نظارت تصویری و دوربین مدار بسته