پروژه های ما

پروژه های انجام گرفته در مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی:
 • طراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری و سیستم نظارت تصویری حراست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • طراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری و سیستم نظارت تصویری سازمان املاک و مستقلات و بایگانی کل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • طراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری و سیستم نظارت تصویری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • طراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری ارتباط بین دیتا سنتر و ساختمان های تابعه مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • تامین تجهیزات تخصصی شبکه فیبر نوری ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 • تست، رفع عیب، مستند سازی و راه اندازی شبکه ساختمان مرکزی) 15 طبقه( بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
پروژه های تونلی:
 • اجرای شبکه فیبر نوری تونل نیایش تهران
 • تامین تجهیزات شبکه فیبر نوری تونل امیرکبیر تهران
 • اجرای شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تونل تنگه زاغ بندر عباس
 • شبکه فیبر نوری و سیستم اعلام حریق تونل 17 شهریور بندر عباس
 • بستر سازی و اجرای شبکه انتقال قدرت تاسیسات الکتریکال تونل امام زاده هاشم )ع(
 • اجرای شبکه فیبر نوری تونل بازی دراز استان کرمانشاه

پروژه های انجام گرفته در نیروگاه های برقی ،  سکو های نفتی و کارخانجات:

 • طراحی، تامین و اجرای شبکه فیبر نوری نیروگاه برق شهر ری
 • تامین و اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع صبا فولاد خلیج فارس
 • اجرای شبکه فیبر نوری مجتمع گازی پارس جنوبی
 • اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری سکوهای نفتی پاسارگاد، رسالت و1M
 • اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری نیروگاه رودشور قم
 • اجرا و راه اندازی شبکه ایران خودرو، ساختمان قائم مقام فراهانی
 • اجرا و راه اندازی شبکه ایران خودرو- ساختمان لیزینگ مرکزی
 • اجرا و راه اندازی شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران ـ بخش تعمیر و نگه داری

پروژههای  صنایع غذایی:

.      اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی کاله 

.      اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی دینا 

.      اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی لینا  

.      اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی دنت ،

.      اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی گوشتیران

.      اجرا و راه اندازی شبکه فیبر نوری مجتمع صنایع غذایی وارنا

پروژه های بیمارستانی و دانشگاهی:

 • طراحی و اجرا و راه اندازی شبکه و Server Room  بیمارستان پارسیان
 • اجرا و راه اندازی شبکه بیمارستان باهنر
 • اجرا و راه اندازی شبکه دانشگاه فردوسی مشهد
 • طراحی، اجرا و راه اندازی شبکه دانشکده پرستاری و مامایی تهران
 • اجرا و راه اندازی شبکه و Server Room بیمارستان امام حسین
 • بررسی، مشاوره و طراحی شبکه بیمارستان قائم مشهد  بررسی، مشاوره و طراحی شبکه
 • بررسی، مشاوره و طراحی شبکه بیمارستان عرفان
 • بررسی، مشاوره و طراحی شبکه بیمارستان دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد حصارک
 • اجرا و راه اندازی شبکه مجتمع مسکونی دارآباد
 •  

پروژه های انجام گرفته در ساختمان های اداری و شبکه های تلویزیونی:

 

 • اجرا و راه اندازی شبکه و Server Room شبکه بین المللی Press TV
 • اجرا شبکه فیبر نوری شبکه نهال
 • اجرا و راه اندازی شبکه و Data Center آموزش و پرورش استان تهران
 • اجرا و راه اندازی شبکه و Server Room سازمان آموزش و پرورش استثنایی
 • نصب و راه اندازی تجهیزات رادیویی وزارت کار و امور اجتماعی